Прозорість та інформаційна відкритість

Вибір  підручників

Стратегія розвитку

Графік проведення Дня відкритих дверей

Інформаційне забезпечення Кухар

Кадрове забезпечення Кухар_перепідготовка

Матеріально-технічне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення 

Результати моніторингу за І семестр 2024

Кошторис 2024

Фінансовий звіт за 2023 рік 

Інформація про благодійну допомогу 2023

Плата за навчання

Звіт про фінансові розрахунки 01.01.2023-30.09.2023

Баланс на 01.10.2023

Баланс на 01.10.2023

Протокол_вибору_підручників_23

Баланс_І_квартал_2023_місцевий

Баланс_І_квартал_2023

Баланс на 01.01.2023 

Звіти директора

Статут

Наказ про переоформлення ліцензії 

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Свідоцтва про атестацію закладу професійно-технічної освіти 

Навчально-плануюча документація 

Перелік професій, за якими здійснюється освітня підготовка 

Дуальна форма навчання

Ліцензований обсяг

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Кадрове забезпечення станом на 1.10.2023

Контингент станом на 01.10.2023

Матеріально технічне забезпечення (згідно з ліцензійними умовами)

Матеріально-технічна база

Наявність гуртожитків

Результати моніторингу якості освіти

Правила прийому 2021

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти 

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів.docx

Структура та органи управління закладу освіти

Кошторис 2022

Кошторис 2021 

Розмір плати за навчання підготовку підвищення кваліфікації здобувачів освіти 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість , порядок оплати  

План роботи закладу освіти на 2023-2024 н.р. (з додатками)

План роботи ліцею на 2021-2022 н.р. (з додатками)

Інформація

Фінансовий звіт 2020 рік